TEISINĖS KONSULTACIJOS

Konsultuojame ir siūlome teisines paslaugas fiziniams bei juridiniams asmenims žemiau nurodytose srityse:

  • mokesčių teisė,

  • įmonių teisė,

  • įmonės įsteigimas ir registracija,

  • prašymų rengimas valdžios institucijoms,

  • pagalba, susijusi su pasirengimu ir dalyvavimu apeliaciniame procese,

  • prašymų parengimas,

  • sutarčių ir kontraktų parengimas.

Kontakt informasjon

Adresse:

Oslo Regnskapskontor AS

Rådhusgata 28

0151 Oslo

Tlf: +47 95 91 24 24